Όπαλ

 Κοσμήματα με πέτρες όπαλ σε διάφορα σχέδια.